تبلیغات
ضد منـافق - مبحث سوم : اصول و قواعد حاکم بر امور قضایی در ایران
        

» مبحث سوم : اصول و قواعد حاکم بر امور قضایی در ایران ... آشنایی با قوه قضائیه ,

 

اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

 •  اصل اول : علنی بودن محاکمات :
   براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . »
   بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :

  1. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .
  2. علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .
  3. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
 •  اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :
   « احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .
 • اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه
   رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد. ( اصل یکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسی )
 •  اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق
   « هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود. » ( اصل یکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، به‏موجب قوانین جزایی ان را به اطلاع عموم می‏رساند.

ویرایش شده در چهارشنبه 15 تیر 1384 و ساعت 07:07 ق.ظ

نوشته شده در چهارشنبه 15 تیر 1384 و ساعت 06:07 ق.ظ توسط : آنتی منـافق

نظر ها () || [لینك مطلب]