تبلیغات
ضد منـافق - دروغپرداری و جنگ روانی ، تلاشی برای فرار از حقیقت
        

» دروغپرداری و جنگ روانی ، تلاشی برای فرار از حقیقت ... بازتاب ها و اخبار ,

 

بنا برآنچه که در صفحات تهیه شده برای ایجاد فشار روانی علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده متهم دستگیر شده مجتبی سمیع نژاد به اتهام هرزنگاری اینترنتی و توهین به مقدسات و اقدام علیه منافع ملی کشور درج شده است ، حامیان این هرزنگار اینترنتی سعی دارند تا با القاء شبهاتی پیرامون تبرئه ، نامبرده از اتهامات وارده ، اقدام به جوسازی پیرامون آزادی یا عدم آزادی وی نمایند.

این درحالیست که بنا بر اطلاعات رسمی موجود در اینترنت وسایتهای خبری رسمی نه تنها هنوز پرونده اتهامات نامبرده مفتوح می باشد ، بلکه در صورت صدور حکم برائت در مرحله بدوی ، این حکم در صورت عدم اعتراض مراجع قانونی ذیربط و قطعیت یافتن ، لازم الاجراء می باشد.

روشن است ، هدف از اینگونه اقدامات ، صرفا ایجاد نوعی انتظار کاذب و ایجاد فشار روانی بر روی دستگاه قضایی و سعی در به انحراف کشیدن پرونده از مسیر حقوقی و قضایی و سوق دادن آن به ورطه های سیاسی و اجتماعی است .

آنچه روشن است ، هویت فردی نامبرده ، برای این جامیان از حداقل اهمیت برخوردار است و در حقیقت این عناصر در صدد مسدود نمودن راه اجرای عدالت در خصوص کلیه مرتکبان جرائم و تخلفات اینترنتی هستند و در وهله ، حاضر ، سمیع نژاد بعنوان تنها حربهء موجود - که البته بسیار ناکارآمد و افشاء شده می باشد - مطمع نظر و توجه این عناصر که خود نیز دارای آلودگیها و تخلفات شبه وی هستند قرار گفته است.

در حقیقت ، حامیان سمیع نژاد بیشتر بفکر خود و ایجاد مصونیت آهنین پیرامون خود و ایجاد مصونیت و حاشیه امنیتی سیاسی و عدم برابری و عدالت در مقابل قانون برای خود هستند و امروز که قوه قضائیه  اولین نفر از این نوع هرزنویسیان را بدست محاکمه سپارده است سعی در کور نمودن راه عدالت و جلوگیری از روشن شدن حقیقت دارند.


ویرایش شده در پنجشنبه 6 مرداد 1384 و ساعت 01:07 ق.ظ

نوشته شده در پنجشنبه 6 مرداد 1384 و ساعت 01:07 ق.ظ توسط : آنتی منـافق

نظر ها () || [لینك مطلب]